Cách gỡ lỗi bài viết không hiển thị hình ảnh khi chia sẻ lên Facebook

28-11-2019 | 09:43:12

Gần đây nhiều thành viên chia sẻ liên kết lên Facebook nhưng không hiển thị hình ảnh và tiêu đề bài viết.

 

 

Lý do vì tên miền quá mới nên Facebook chưa kịp cập nhật, vì vậy chúng ta cần phải cập nhật link lên Facebook bằng tay. Dưới đây là cách gỡ lỗi bài viết không hiển thị hình ảnh, tiêu đề khi chia sẻ lên Facebook:

Bước 1: Copy link bài viết bị lỗi

 

 

Bước 2: Truy cập link gỡ lỗi của Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing 

Bước 3: Dán link bị lỗi và bấm Gỡ lỗi

 

 

Bước 4: Bấm "Tìm nạp thông tin mới"

 

 

Nếu tiêu đề và hình ảnh vẫn lỗi như bên dưới thì ta bấm "Thu thập lại" cho tới khi hiển thị lên tiêu đề và hình ảnh bài viết

 

 

Khi hình ảnh và tiêu đề bài viết hiển thị đầy đủ như hình bên dưới là các bạn đã thành công và có thể chia sẻ liên kết đó lên Facebook.

 

 

Bài Viết Liên Quan